Control, Automation & Instrumentation Discipline Advisory Panel List 2018/2019
white-square
Chairman Ir Prof Louis F S LOCK
Deputy Chairman Ir CHEUNG Siu Wa Morris
Members Ir FUNG Yuen Tak Jimmy
  Ir LAU Yun Sun Ken
  Ir LAW Man Hoi
  Ir MA Kam Hon Keith
  Ir Dr MAK Shu Lun
  Ir SHEW Yun Wan
  Mr SZE Wing Suen
  Ir TANG Siu Wah Alain
  Ir WAN Chi Shing
  Ir YIU Yung Ngai