Manufacturing & Industrial Discipline Advisory Panel List 2018/2019
white-square
Chairman Ir CHAK Chi Kin Peter
Deputy Chairman Ir Dr WONG Yiu Man
Members Ir CHAN Sin Wing Norman
  Ir Prof CHEUNG Chi Fai
  Ir CHIN Kwai Sang
  Ir CHIU Wing Cheong
  Ir HO Sau Chiu
  Ir Prof HUANG Guo Quan George
  Ir Dr LIU Sai Lok
  Mr SHING Wai Lam Johnny
  Ir Prof TSUNG Fugee